Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA

Informacja na temat podstaw do realizacji zabiegu chemicznego środkiem Mospilan 20 SP.

     Decyzja o przeprowadzeniu zabiegu chemicznego jest zawsze decyzją ostateczną i ma charakter działania ratowniczego, mającego na celu zachowanie trwałości lasu, która w rozpatrywanym przypadku była podjęta w oparciu o widoczne uszkodzenia lasów w postaci zamierania małych drzewek spowodowanego obgryzaniem korzeni przez stadium larwalne chrabąszcza (tzw. pędraka) oraz osłabienie dużych drzew, wynikające z obgryzania  i redukcji aparatu asymilacyjnego jako wyniku zjadania liści i igieł przez chrabąszcze.
     Realizowane równolegle metody inne niż chemiczne ograniczanie szkód wyrządzanych przez chrabąszcze, w niewielkim tylko stopniu ograniczyły skutki jego szkodliwego oddziaływania na las. Mimo to, do tej pory w nadleśnictwie na terenach tzw. uporczywych pędraczysk kładzie się większy nacisk na odnawianie lasu w sposób naturalny, bądź też wysiewając nasiona gatunków lasotwórczych. Tam, gdzie to możliwe, unika się sadzenia małych drzewek gatunków wrażliwych, preferując w nowych nasadzeniach gatunki mniej podatne na szkody od pędraków. Wywieszane są schrony dla nietoperzy, ponieważ ssaki te są naturalnymi sprzymierzeńcami w walce z chrabąszczami. Testowane są nowatorskie metody odławiania postaci larwalnych (pędraków) z gleby.
    Wszystkie opisane powyżej działania nadleśnictwa są efektem stwierdzenia uszkodzeń, które w większym natężeniu obserwowane są od 2012 roku. Zresztą problem szkód od chrabąszczy nie jest tylko problemem lokalnym nadleśnictwa Oborniki Śląskie, sprowadzającym się do względnie niewielkich fragmentów dwóch leśnictw, lecz jest dostrzegany w wielu innych miejscach w Polsce, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie, gdzie sposoby zwalczania tego szkodnika są analogiczne. Brak widocznej poprawy w stanie zdrowotnym lasów spowodował podjęcie decyzji o konieczności zastosowania środka ostatecznego, czyli zabiegu chemicznego, co realizowane jest na większym lub mniejszym areale w zależności od stwierdzonego zagrożenia, od 2015 roku.
    Używany w tym przypadku środek chemiczny Mospilan 20 SP jest środkiem dopuszczonym do stosowania prawem krajowym i przepisami Unii Europejskiej. Został on zastosowany w roku bieżącym na powierzchni łącznej 700 ha (w tym na terenie Gminy Oborniki Śląskie 53,51 ha) w dawce 0,4 kg na 1 ha (10 000 m2) – powierzchnia leśna nadleśnictwa to niespełna 14 900 ha. Mospilan 20 SP, zgodnie i informacjami zawartymi w etykiecie środka wykazuje niską toksyczność dla zwierząt stałocieplnych, pszczół i innych owadów zapylających oraz brak działań drażniących i uczulających. Właściwością substancji czynnej Mospilanu 20 SP jest jej owadobójcze systemiczne działanie w roślinie, tzn. zdolność wnikania przez liście lub korzenie i przemieszczanie się do odległych miejsc, np. do rozwijających się liści. Wewnątrz rośliny preparat utrzymuje aktywność dłużej niż na powierzchni, a sumaryczne działanie na owady – kontaktowe i żołądkowe trwa, w zależności od gatunku i fazy rozwojowej rośliny, około 10 dni, co przy właściwie dobranym terminie wykonania zabiegu wystarcza na ograniczenie żerującego na opryskanej roślinie lub w jej wnętrzu szkodnika.

                                                                     NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA

                                                                     OBORNIKI ŚLĄSKIE