Lasy HCVF

Certyfikacja gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC) to zobowiązanie do stosowania Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej.

Zasada 9 "Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej" zobowiązuje podmioty poddające się certyfikacji FSC do wyznaczenia lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.

Wyznaczanie lasów HCVF nastąpiło w oparciu o kryteria opisane w dokumencie FSC "Kryteria wyznaczania w Polsce lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF)".