Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zasoby leśne

Prognoza stanu zasobów drzewnych na koniec okresu gospodarczego dla nadleśnictwa i obrębów leśnych.

Obiekt

Wielkość zasobów na początku okresu
(na 1.01. 2005 r.)

Spodziewany przyrost miąższości grubizny

Miąższość grubizny przewidziana do pozyskania

Wielkość zasobów na koniec okresu
(na 31.12.2014 r.)

Relacja wielkości zasobów na końcu  i początku okresu.

m3 brutto/10lat

%

Obr. Bagno

1686701

447750

395851

1738600

103.1%

Obr. Oborniki Śląskie

2199240

510250

495481

2214009

100.7%

Nadleśnictwo

3885941

958000

891332

3952609

101.7%