Lista aktualności Lista aktualności

"Tajemnice Lasu" - warszaty edukacyjne

W dniu 8 października 2020 roku o godzinie 10:00 w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn.: Organizacja spotkań z cyklu: Otwarte Drzwi Galerii oraz XXII Spotkania z Muzyką i Poezją" zawartej z Obornickim Ośrodkiem Kultury, odbędą się warsztaty edukacyjne pt.: "Tajemnice Lasu".

W zajęciach prowadzonych przez Nadleśnictwo Oborniki Śląskie udział wezmą uczniowie klasy 4 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich. Uczestnicy projektu będą mogli zapoznać się z tematyką niekorzystnych zjawisk zachodzących w lesie oraz pracą wykonywaną przez leśników, mającą na celu przeciwdziałanie tym zmianom.

Zadanie pt. „Organizacja spotkań z cyklu: Otwarte Drzwi Galerii oraz XXII Spotkania z Muzyką i Poezją” jest realizowana przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zwanym dalej PROW na lata 2014-2020), poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność."