Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
71 310 57 61
71 310 57 60

ul. Wrocławska 12

55-120 Oborniki Śląskie

 

Nadleśniczy
Marcin Majewski
Zastępca Nadleśniczego
Marcin Lipiecki
Główny Księgowy
Aleksandra Bruder
Inżynier Nadzoru- obręb leśny Oborniki Śląskie
Franciszek Biernacki
609 557 220
Inżynier Nadzoru- obręb leśny Bagno
Przemysław Wroński
600 853 393
Sekretarz
Tomasz Lechki
661 910 045

Dział Gospodarki Leśnej

Krzysztof Rogoziński
Spec. SL d/s urządzania lasu
Tel.: 795 507 942
Klaudia Kolano
Spec. SL d/s edukacji leśnej i gospodarki rolnej
Tel.: 661 910 037
Monika Szkutnik
Spec. SL d/s hodowli lasu
Tel.: 661 910 030
Filip Kowalski
Spec. SL d/s ochrony lasu
Tel.: 661 910 043
Magdalena Witkowska
Spec. SL ds. sprzedaży drewna
Tel.: 661 910 048
Piotr Pałczyński
Spec. SL ds. pozyskania drewna
Tel.: 885 455 205
Mateusz Bylica
p.o.Specjalista SL ds.urządzania lasu

Dział Finansowo-Księgowy

Lidia Serniak
Księgowa
Tel.: 661 910 038
Anna Łabędzka
Księgowa
Grażyna Szachnowska
Księgowa
Anna Śledzik
Księgowa -kasjer

Dział Administracyjny

Joanna Gonera
Referent
Hubert Pietrzak
Specjalista d/s administracji i infrastruktury
Tel.: 661 910 049
Beata Tatarek
Sekretarka
Monika Mućka
Referent d/s administracji

Dział Kadr

Agata Bogner
Specjalista d/s pracowniczych

Straż Leśna

Ryszard Blejder
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 661 910 032
Albert Petryków
Strażnik Leśny
Tel.: 661 910 021

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Nowiński
Inspektor Ochrony Danych