Wydawca treści Wydawca treści

Pozostałe regulaminy

Przez teren w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa przebiegają liczne szlaki turystyczne – piesze i kajakowe oraz ścieżki rowerowe, konne i edukacyjne - o randze lokalnej, regionalnej a nawet europejskiej (viaBaltica, EuroVelo). Sieć szlaków i ścieżek przede wszystkim pozwala uprawiać turystykę aktywną, jednak jako element uzupełniający należy tutaj wskazać możliwość poznawania historii i tradycji regionu (są to funkcje turystyki kulturowej) oraz edukację ekologiczną. Na szlakach i ścieżkach można bowiem zwiedzić starożytne kurhany sprzed 3500 lat, parki zabytkowe, obiekty sakralne, zamki i pałace bądź też pozostałości po nich. Skanalizowanie ruchu turystycznego, mające na celu pokazanie ciekawych miejsc i jednocześnie ochronę cenniejszych fragmentów przyrody, osiąga się poprzez tworzenie miejsc postoju dla pojazdów, miejsc odpoczynku dla turystów oraz znakowanych szlaków i ścieżek turystycznych. Działania edukacyjne prowadzone w celu lepszego zapoznania się z lasami i występującą na ich terenie przyrodą można traktować jako atrakcję turystyczną i wiązać z wykorzystaniem turystycznym regionu.

Korzystając z zamieszczonego poniżej linku można uzyskać dostęp do mapy zagospodarowania turystycznego w  Bazie Danych o Lasach (instrukcja korzystania w załącznikach):

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy