Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania z terenów leśnych i obiektów turystycznych w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie

Zasady korzystania z terenów leśnych i obiektów turystycznych na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.

Las

Zgodnie z art. 26 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 r (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępnianie dla ludności, jednak z pewnymi ograniczeniami. Stałym zakazem wstępu objęte są:

 • uprawy leśne do 4 m wysokości,
 • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
 • ostoje zwierząt,
 • źródliska rzek i potoków,
 • obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może ponadto wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa. Są to następujące sytuacje:

 • gdy wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub runa leśnego;
 • gdy wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna;
 • gdy występuje duże zagrożenie pożarowe.

Informacje o aktualnym stopniu zagrożenia pożarowego w lasach znajdują się na stronie http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/index.php w zakładce „Informacje -> zagrożenie pożarowe”.

Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu do lasu, dostępne są w siedzibie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie oraz w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej nadleśnictwa, a także na stronie https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy

W lesie można spacerować, uprawiać nordic walking, biegać, jeździć rowerem lub zbierać na użytek własny grzyby czy owoce runa leśnego. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z dobrodziejstw lasu odbywa się na własną odpowiedzialność. Turysta powinien być świadomy ewentualnych zagrożeń, które mogą go spotkać. Mogą to być m.in.:

 • czynniki wynikające z natury siły wyższej (gołoledź, mróz, pożar, drzewa uszkodzone przez wiatr, pochylone lub złamane - wywroty, złomy, złamane konary i gałęzie,  itp.;
 • ukąszenia powodowane przez owady (komary, kleszcze, pszczoły, szerszenie, osy, itp.);
 • kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, (np. ukąszenie kleszcza będącego nosicielem bakterii Borrelia sp., wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, czy bakterii Anaplasma sp.);
 • niebezpieczeństwo spowodowane spotkaniem dzikich zwierząt np. ukąszenie, pogryzienie i inne urazy;
 • nierówności terenu (przeszkody naturalnie występujące w lesie, koleiny na drogach, doły, zapadliska, rumowiska i inne);
 • przypadkowe zejście z wyznaczonych tras szlaków turystycznych lub zabłąkanie w dużych kompleksach leśnych itp.;
 • zagrożenia związane z agresją osób trzecich przebywających
  w lesie.

Polecamy, by przed planowaną wycieczką do lasu pobrać na swoje urządzenie mobilne darmową aplikację mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach). Umożliwia ona m.in. lokalizowanie naszej bieżącej pozycji w terenie leśnym. Podkład może stanowić np. mapa leśna – z oznaczonymi drogami wewnątrz lasu. Przydatna może być też funkcjonalność związana z rysowaniem śladu naszej wędrówki.

Przebywając w lesie i poruszając się po nim, należy omijać miejsca gdzie:

 • wykonywane są prace gospodarcze,
 • prowadzone są zabiegi ograniczające gradacje szkodliwych owadów ( w tym wykonywane są np. opryski chemiczne),
 • odbywają się polowania,
 • oraz miejsca, które są oznaczone ograniczeniem wstępu lub zakazem wstępu.

Urządzenia i obiekty turystyczne

Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna w naszym nadleśnictwie podlega bieżącym przeglądom technicznym.

Zachęcamy Państwa do korzystania z dobrodziejstw lasu i udostępnianych obiektów. Wszelkie uwagi co do stanu technicznego obiektów lub np. stwierdzonych w lesie śmieci, prosimy zgłaszać do Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Telefon kontaktowy: 71 310 57 61 lub na adres e-mail: oborniki@wroclaw.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie życzy miłego wypoczynku!