Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Celem leśnictwa zawsze było zachowanie trwałości lasu. Zasada ta jest naczelną również w chwili obecnej, jednak wraz ze wzrostem wiedzy ekologicznej zmianie uległy środki jakimi leśnicy dążą do utrzymania lasu w najlepszej kondycji.

Rozwój ekologii, a co za tym idzie lepsze poznanie zależności jakimi powiązane są wszystkie elementy ekosystemów leśnych, wywarł znaczące piętno na gospodarce leśnej. Działania leśników  zmierzają w kierunku maksymalnej bioróżnorodności środowisk leśnych. Wieloletnie doświadczenie wykazało, że w dobie, kiedy lasy są osłabione na skutek negatywnego działania czynników antropogenicznych (skażenie środowiska przez przemysł), ekosystemy bogate i zróżnicowane są najbardziej stabilne i odporne na zagrożenia ze strony szkodników owadzich i patogenów grzybowych.

Hodowla lasu

W ramach działań hodowlanych Nadleśnictwo Oborniki Śl. odnawia corocznie powierzchnie zrębowe, uproduktywnia halizny i płazowiny dokonuje poprawek w uprawach z lat ubiegłych.  
Ogólna powierzchnie odnowień przewidziana do wykonania w latach 2015-2024 wynosi 1734 ha. Ponadto przeprowadza szereg zabiegów z zakresu pielęgnacji lasu, których rozmiar przewidziany na bieżące dziesięciolecie kształtuje się następująco : pielęgnacja gleby 106ha, pielęgnacja upraw 895 ha, pielęgnacja młodników 1182 ha.

Przeprowadzane w Nadleśnictwie prace odnowieniowe i zalesieniowe dokonywana są w oparciu głównie o materiał sadzeniowy produkowany na szkółce leśnej Jary. W przypadku odnowienia sosną zwyczajną wspomagane materiałem sadzeniowym z zakrytym systemem korzeniowym, wyprodukowanym z szkółkach kontenerowych (w Legnicy i Kostrzycy).

              fot. Paweł Pajdzik

                                                                                               

fot. Paweł Pajdzik

Gospodarka nasienna

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie posiada 1 drzewostan nasienny wyłączony (WDN), o powierzchni 5,28 ha oraz 24 drzewostany nasienne gospodarcze (w 34 wydzieleniach leśnych), o łącznej powierzchni 225,91 ha. Ponadto nadleśnictwo posiada wytypowanych 7 drzew matecznych, 3 plantacje nasienne (o łącznej powierzchni 11,28 ha) i 2 plantacyjne uprawy nasienne (o łącznej powierzchni 14,74 ha). Na terenie nadleśnictwa wyznaczono również 10 bloków upraw pochodnych (sosny zwyczajnej, lipy drobnolistnej, dęba szypułkowego i modrzewia europejskiego).