Rozsądek i rozwaga w lesie

Nadchodzi fala upałów, a tym samym wzrasta zagrożenie pożarowe w naszych lasach. Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwa wielu pracowników naszego Nadleśnictwa oraz lokalne jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Pomimo to prosimy wszystkich mieszkańców i przyjezdnych o rozsądek w korzystaniu z dobrodziejstw przyrody w okresie najwyższych temperatur oraz niezwłoczne zgłaszanie wszystkich zauważonych zagrożeń.

Udając się do lasu należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności, kierując się rozsądkiem i szczególną rozwagą. Każdy, kto wchodzi na teren lasu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieodpowiedniego postępowania. Szczególnie zabronione jest palenie tytoniu, co można czynić tylko na utwardzonych drogach i specjalnie wyznaczonych miejscach. Należy bezwzględnie przestrzegać zakazów umieszczanych na ostrzegawczych tablicach informacyjnych znajdujących się na terenach leśnych. Wyjątkowo ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez tereny leśne i nie wyrzucanie niedopałków papierosów, które mogą być przyczyną pożaru. Należy również przypomnieć, że wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi dozwolony jest jedynie drogami publicznymi. Poruszanie się drogami leśnymi dozwolone jest tylko wówczas, gdy są one oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch. Postój pojazdów dozwolony jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych, takich jak oznakowane leśne parkingi.

Życzymy udanego i bezpiecznego pobytu na obszarach leśnych Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w trakcie tych gorących, wakacyjnych dni.

 

Autorzy tekstu: Marcin Lipiecki i Tomasz Lechki