Zagrożenie pożarowe lasu

Pod pojęciem „Zagrożenie pożarowe lasu" rozumiemy istnienie takich warunków, które określają możliwości powstania niekontrolowanego procesu spalania, wymagającego zorganizowanie akcji ratowniczej.

Rozsądek i rozwaga w lesie

Nadchodzi fala upałów, a tym samym wzrasta zagrożenie pożarowe w naszych lasach. Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwa wielu pracowników naszego Nadleśnictwa oraz lokalne jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Pomimo to prosimy wszystkich mieszkańców i przyjezdnych o rozsądek w korzystaniu z dobrodziejstw przyrody w okresie najwyższych temperatur oraz niezwłoczne zgłaszanie wszystkich zauważonych zagrożeń.