Zagrożenie pożarowe lasu

Pod pojęciem „Zagrożenie pożarowe lasu" rozumiemy istnienie takich warunków, które określają możliwości powstania niekontrolowanego procesu spalania, wymagającego zorganizowanie akcji ratowniczej.

Wyróżnia się trzy kategorie zagrożenia pożarowego:

  • I kategoria- duże zagrożenie pożarowe
  • II kategoria- średnie zagrożenie pożarowe
  • III kategoria- małe zagrożenie pożarowe

Lasy nadleśnictwa Oborniki Śląskie zaliczają się do I kategorii dużego zagrożenia pożarowego. O możliwości powstania pożaru decydują trzy zasadnicze czynniki: położenie geograficzne, warunki klimatyczne i szata roślinna. Dominujący udział gatunków iglastych, ubogich siedlisk leśnych oraz znaczne powierzchnie drzewostanów młodych w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia od pożarów.

W czasie od 1.03 do 30.10 w nadleśnictwie w ramach "Akcji bezpośredniej" organizowany jest "Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny", tzw. PAD. Jest to czas wzmożonego zagrożenia pożarowego. W okresie tym pełnione są dyżury w siedzibie nadleśnictwa oraz na wieżach obserwacyjnych w Pęgowie i Godzięcinie.

Stopień zagrożenia p.poż oceniany jest codziennie na podstawie danych ze stacji meteorologicznej. Głównymi wytycznymi do tego celu jest temperatura powietrza, wilgotność powietrza, kierunek wiatru, stopień wilgotności ściółki. Jeżeli przez pięć kolejnych dni utrzymuje się wysoka temperatura, a wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 nie przekracza 10% określa się III stopień zagrożenia ppoż.. W takim wypadku Nadleśniczy ogłasza zakaz wstępu do lasu.

Informacje na temat aktualnego zagrożenia p.poż. można znaleźć na stronie:

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/index.php

Jeśli zauważysz pożar w lesie to zawiadom o zaistniałej sytuacji straż pożarną (telefon 998 lub 112) oraz nadleśnictwo tel. 71 310 57 60 (61).

Autor: Kamil Bogner