Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie w obecnych granicach i pod obecna nazwą zostało utworzone postanowieniem Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 1 stycznia 1983 roku.

Do 1945 roku lasy wchodzące w skład obecnego Nadleśnictwa Oborniki Śląskie stanowiły:

  • w około 12 % lasy państwowe,
  • w około 19 % lasy dużej własności indywidualnej,
  • w około 66 % lasy miejskie,
  • w około 3 % lasy drobnej własności indywidualnej.

Po upaństwowieniu tych lasów w 1945 roku weszły one w skład byłego Nadleśnictwa Oborniki Śląskie – około 5000 ha oraz byłego nadleśnictwa Bagno – około 6000 ha. W 1959 r. Nadleśnictwo Bagno zostało zlikwidowane, a jego większą cześć (5886 ha) włączono do Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Według stanu na 1 października 1960 r. powierzchnia nadleśnictwa wyniosła 11 130,99 ha.

Z dniem 1 stycznia 1983 r., w wyniku reorganizacji nadleśnictw połączono Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, część Nadleśnictwa Żmigród (Leśnictwa Prusice oraz Kodlewo) oraz część Nadleśnictwa Grochowo (Leśnictwo Trzebnica) i utworzono jedną jednostkę organizacyjną pod nazwą Nadleśnictwo Oborniki Śląskie.

W okresie od 01 stycznia 1983 – 31 grudnia 1983 leśnictwa Prusice i Trzebnica stanowiły oddzielny obręb leśny. Od 1 stycznia 1984 r. Nadleśnictwo Oborniki Śląskie funkcjonuje w obecnych granicach, z dwoma obrębami leśnymi: Bagno i Oborniki Śląskie.