Położenie

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie położone jest w województwie dolnośląskim i obejmuje swym zasięgiem dziewięć gmin tj. Brzeg Dolny, Długołęka, Oborniki Śl., Prusice, Trzebnica, Zawonia, Wisznia Mała, Wołów, Żmigród, oraz cztery miasta: Brzeg Dolny, Oborniki ŚI., Trzebnica, Prusice.

Historia

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie w obecnych granicach i pod obecna nazwą zostało utworzone postanowieniem Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 1 stycznia 1983 roku.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników