Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie położone jest w województwie dolnośląskim i obejmuje swym zasięgiem dziewięć gmin tj. Brzeg Dolny, Długołęka, Oborniki Śl., Prusice, Trzebnica, Zawonia, Wisznia Mała, Wołów, Żmigród, oraz cztery miasta: Brzeg Dolny, Oborniki ŚI., Trzebnica, Prusice.

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie składa się z dwóch obrębów: Bagno i Oborniki Śląskie, podzielonych na 11 leśnictw. Ich łączna powierzchnia wynosi 15439,33 ha. Nadleśnictwo graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi Lasów Państwowych: od północy z nadleśnictwem Żmigród, od wschodu z nadleśnictwem Oleśnica Śląska, od południa z nadleśnictwem Miękinia, od zachodu z nadleśnictwem Wołów. Położone jest w zasięgu województwa dolnośląskiego, na terenie powiatów: trzebnickiego (gm. Oborniki Śląskie, gm. Prusice, gm. Trzebnica, gm. Wisznia Mała, gm. Zawonia), wołowskiego (gm. Brzeg Dolny, gm. Wołów), wrocławskiego (gm. Długołęka) oraz w zasięgu miasta Wrocław.

W układzie współrzędnych geograficznych grunty Nadleśnictwa Oborniki Śląskie położone są między 16o 46’ a 17o 12’ długości geograficznej wschodniej i 51o 08’ a 51o 28’ szerokości geograficznej północnej.

 

Zestawienie powierzchni Nadleśnictwa Oborniki Śląskie według stanu na 1 stycznia 2015 r.

L.p.

Cecha

Obręb

Nadleśnictwo

Bagno

Oborniki Śląskie

Powierzchnia - ha

%

1

2

3

4

5

6

1

Powierzchnia ogółem

6804,69

8634,64

15439,33

100,00

2

Grunty leśne

6693,75

8176,11

14869,86

96,31

3

Grunty zalesione

6455,80

7863,90

14319,70

92,75

4

Grunty nie zalesione

37,83

87,11

124,94

0,81

5

Grunty zw. z gosp. leśną

200,12

225,10

425,22

2,75

6

Grunty nie zaliczone do lasów

110,94

458,53

569,47

3,69

7

- w tym grunty do zalesienia.