Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Według ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są „…pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie…” (art. 40 ust. 1). „Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi i mienia, drzewa pomnikowe podlegają ochronie do naturalnego, całkowitego rozpadu.” (art. 40 ust. 2).

Na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie zlokalizowanych jest 11 pomników przyrody:

 1. Głaz narzutowy przy drodze leśnej z Bukowic do Jodłowic. Położony na terenie Leśnictwa Radecz w oddziale 317-g. Pomnik przyrody powołany decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu nr 91/64 z dnia 10 kwietnia 1964 r.

 2. Dąb szypułkowy w parku w Chodlewku. Położony na terenie Leśnictwa Prusice w oddziale 494-r. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr IX/83/95 Rady Gminy Prusice z dnia 10 marca 1995 r.

 3. Dąb szypułkowy w parku w Chodlewku. Położony na terenie Leśnictwa Prusice w oddziale 494+r. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr IX/83/95 Rady Gminy Prusice z dnia 10 marca 1995 r.

 4. Dąb szypułkowy w parku w Chodlewku. Położony na terenie Leśnictwa Prusice w oddziale 494+r. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr IX/83/95 Rady Gminy Prusice z dnia 10 marca 1995 r.

 5. Dąb szypułkowy w parku w Chodlewku. Położony na terenie Leśnictwa Prusice w oddziale 494-r.  Pomnik przyrody powołany uchwałą nr IX/83/95 Rady Gminy Prusice z dnia 10 marca 1995 r.

 6. Modrzew europejski w parku w Lesie Bukowym naprzeciw bramy wjazdowej prowadzącej do Kościoła Leśnego. Położony na terenie Leśnictwa Trzebnica w oddziale 500-f. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr IX/85/95 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 29 czerwca 1995 r.

 7. Dąb szypułkowy w lesie pomiędzy miejscowością Wysoki Kościół a miejscowością Machnice obok dawnego PGR. Położony na terenie Leśnictwa Trzebnica w oddziale 515-f. Pomnik przyrody powołany decyzją nr 25/64 Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 23 marca 1964 r.

 8. Dąb szypułkowy w lesie na południowy zachód od miejscowości Paniowice. Położony na terenie Leśnictwa Jary w oddziale 452-a. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr XXIX/204/16 Rady Miasta i Gminy Oborniki Śląskie z dnia 19 lipca 2016 r.

 9. Dąb szypułkowy w lesie na południowy zachód od miejscowości Paniowice. Położony na terenie Leśnictwa Jary w oddziale 452-a. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr XXIX/204/16 Rady Miasta i Gminy Oborniki Śląskie z dnia 19 lipca 2016 r.

 10. Dąb szypułkowy w lesie na południe od miejscowości Jary. Położony na terenie Leśnictwa Jary w oddziale 212-a. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr XXIX/204/16 Rady Miasta i Gminy Oborniki Śląskie z dnia 19 lipca 2016 r.

 11. Dąb szypułkowy w lesie na południe od miejscowości Jary. Położony na terenie Leśnictwa Jary w oddziale 212-a. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr XXIX/204/16 Rady Miasta i Gminy Oborniki Śląskie z dnia 19 lipca 2016 r.