Wydawca treści Wydawca treści

Prace obserwacyjno-pomiarowe

W związku z pismem otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Nadleśnictwo Oborniki Śląskie zawiadamia o rozpoczętych pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

                                                                                                              Oborniki Śląskie 31.08.2016 r.

ZGR.750.17.2016

                                                             OGŁOSZENIE                                                                    

W związku z pismem otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Nadleśnictwo Oborniki Śląskie zawiadamia o rozpoczętych pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów.

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności        w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  i Ministerstwo Środowiska.

Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do właścicieli lasów prywatnych  o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu  na teren lasów i dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

         

                                                                                          Nadleśniczy

                                                                                          Nadleśnictwa Oborniki Śląskie 

                                                                                          mgr inż. Kazimierz Pakulski