Prace obserwacyjno-pomiarowe

W związku z pismem otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Nadleśnictwo Oborniki Śląskie zawiadamia o rozpoczętych pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Monitoring gatunków i siedlisk

W związku z pismem Ministra Środowiska otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Nadleśnictwo Oborniki Śląskie zawiadamia, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".